24
Čvc

Paul Brunton

„Má-li se mysl úspěšně zabývat hledáním pravdy, musí být nejdříve bez pout a potom bez předsudků.“